Thông Tin Chi Tiết Về Các Thành Viên Của King Fruit
Sẽ Chính Thực Phục Vụ Từng khách Hàng
Ngọc Diệp
Thợ lâu năm.
Hồng Thắm
Tốt nghiệp trường đại học kinh tế khoa quảng trị kinh doanh.
Song Linh
Tốt nghiệp trường đại học FPT với đam mê về hoa tươi.
Trúc Linh
Sinh viên vừa tốt nghiệp.
Xuân Đan
Du Học Sinh