Trúc Linh

Thợ Chính

Sau khi ra trường Linh lựa chọn đi theo con đường cắm hoa và quả, từ những ngày đầu cô ấy còn khá bở ngỡ và chưa nắm bắt kịp với công việc cũng như sự kết hợp sao cho tinh tế. Nhưng sau một quá trình được đào tạo và tiếp xúc thực tế thời gian dài thì tay nghề của Linh ngày một hoàn thiện hơn cũng như thao tác đã rất nhanh và có phần chuyên nghiệp trong việc sử lý tất cả các khâu.

Facebook Icon BlackTwitter Icon BlackLinkedin Icon BlackInstagram Icon Black