Xuân Đan

Thợ Chính

Xuân Đan một cô gái trẻ thông minh, nhanh nhẹn và tỉ mỉ. Một cô gái trẻ năng động và nhận được tình yêu thương của rất nhiều khách hàng. Với tinh thần ham học hỏi và sáng tạo chính vì thế tuy bắt đầu muộn nhưng em đã có được nhiều dấu ấn tuyệt vời và đánh giá cao từ nhiều cá nhân cũng như doanh nghiệp.

Facebook Icon BlackTwitter Icon BlackLinkedin Icon BlackInstagram Icon Black