Cung Đàn

₫ 1.820.000 VND
Mua Ngay

Một sự nổi bậc nhưng rất hài hoà về tổng thể, kết hợp từ một số loại trái cây thông thường kèm theo đó cửa hàng sử dụng tông hoa hồng đỏ và cam làm điểm nhấn. Nguyên liệu sử dụng tươi 100% mang đến cho người nhận một cảm xúc đặc biệt.

Đánh Giá Khách Hàng

Mẫu Tiêu Biểu