Ngọc Diệp

Thợ Chính

Diệp là một trong các bạn tài năng được chúng tôi đào tạo từ những ngày đầu, phần lớn các mẫu thiết kế mới được đưa đến khách hàng đều tự tay cô ấy lên ý tưởng. Năm bắt nhanh các tiêu chí và sở thích từ khách hàng từ đó mang đến sự kết hợp độc đáo nhất, phù hợp nhất và sát với nhu cầu thực tế nhất. Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc chính vì thế Diệp luôn được khách hàng đánh giá tích cực.

Facebook Icon BlackTwitter Icon BlackLinkedin Icon BlackInstagram Icon Black